Sosyal Medya Kullanımında Çocukları Düşünmeden Hareket Edilmemeli

Anne, baba, çocuk, yaşlı demeden her insanın kullanmaya başladığı sosyal medyanın gündelik hayatta iletişimi azaltma sorunsalına yol açabileceğinin unutulmaması gerektiği gibi çocukların geleceklerini de...